Lokale użytkowe

Wykonujemy również zabudowę użytkową Obecnie posiadamy dużą liczbę lokali i terenów użytkowych m.in. przy ulicach : Batalionu "Parasol", Czwartaków, Jachowicza, Jana Pawła II-go, Jesienna, Kilińskiego, Nowickiego, Spółdzielcza.

Chcesz prowadzić swoją działalność gospodarczą - ustal co chcesz robić, gdzie i jak, a następnie zgłoś się po odbiór swojego miejsca pracy.

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej