Regulacje prawne

1. Organy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

2. Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

4. Regulamin Porządkowy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*
*Do prawidłowego wyświetlenia plików potrzebny jest program Adobe Reader.
Aktualną wersję tego programu można pobrać tutaj >>

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej