Kontakt

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku

  • Telefony: +48 24 364-88-33, 24 364-88-25
  • FAX: +48 24 364-88-23
  • Adres pocztowy: 09-402 Płock, ul. A.Mickiewicza 12 a
  • Numer NIP: 774-00-23-409

Rachunki bankowe:

PKO BP S.A.    13 1020 3974 0000 5202 0002 1600
IBAN                   PL13 1020 3974 0000 5202 0002 1600
                               ( Numer BIC/SWIFT banku : BPKOPLPW )

 

BGŻ BNP PARIBAS S.A.   -  konto nieaktualne - prosimy nie wpłacać żadnych środków

         

POLSKI BANK SPÓLDZIELCZY W CIECHANOWIE O/PŁOCK
45 8213 0008 2013 0602 4796 0004
IBAN           PL45 8213 0008 2013 0602 4796 0004
                        ( Numer BIC/SWIFT banku : GBWCPLPP )
lub numery rachunków wirtualnych przekazane mieszkańcom
( w formacie xx 8213 0008 8119 xxxx xxxx xxxx )

E-mail:

Sekretariat : poczta@mlodziezowa.plock.adm.pl

Administracja Miasto : gzmmiasto@poczta.onet.pl

Administracja Podolszyce : gzmpoludnie@poczta.onet.pl

Inspektor ochrony danych osobowych : inspektorodo.msm@onet.pl

Dział informatyczny: informatyka@mlodziezowa.plock.adm.pl

 

Biura Spółdzielni czynne :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek       7:00 - 15:00
środa         9:00 - 17:00

 

W sprawie wszelkich awarii na budynku prosimy o kontakt z Pogotowiem Awaryjnym Spółdzielni czynne poza godzinami pracy Spółdzielni i w dni wolne pod numer  telefonu  694 963 940

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej