Lokale mieszkalne

Budujemy i zarządzamy lokalami mieszkalnymi.

Nasze mieszkania zlokalizowane są na terenie Płocka przy ulicach : 11 Listopada, 3-go Maja, Armii Krajowej, Batalionu Parasol, Czwartaków, Drętkiewicza, Jachowicza, Jana Pawła II-go, Jesienna, Kilińskiego, Mickiewicza, Norwida, Nowickiego, Piękna, Pniewskiego, Spółdzielcza, Św. Wojciecha.

Obecnie w swoich zasobach posiadamy mieszkania o powierzchni od 32 m2 do 110 m2. Są to mieszkania o wysokim standardzie, zaopatrzone we wszystkie media:

  • centralne ogrzewanie - opomiarowane
  • zimna i ciepła woda - opomiarowane
  • gaz
  • energię elektryczną

Mieszkania są :

  • jednopoziomowe
  • dwupoziomowe

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej