Nasze biura

Budynek główny przy ulicy A.Mickiewicza 12A, w którym :

pokój nr 1 - ZARZĄD MSM w Płocku
tel. 24 364-88-33
fax 24 364-88-23
poczta@mlodziezowa.plock.adm.pl

 • Prezes Zarządu
 • Z-ca Prezesa
 • Członek Zarządu
 • sekretariat

pokój nr 2 - dział Członkowsko - Mieszkaniowy
tel. 24 364-88-25

 • nowe lokale
 • sprawy członkowskie

pokój nr 3 - Administracja Miasto (budynki : 11-go Listopada, 3go Maja, Jachowicza, Jesienna, Kilińskiego, Mickiewicza, Norwida, Piękna, Spółdzielcza)
tel. 24 364-88-36
gzmmiasto@poczta.onet.pl

 • obsługa techniczna
 • administracja

pokój nr 4 - dział Czynszy
tel. 24 364-88-26, 364-88-27

 • rozliczenia z właścicielami/najemcami
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach - załącznik

pokoje nr 6, 7, 8 - dział Księgowości
tel. 24 364-88-37, 364-88-32

 • wkłady mieszkaniowe
 • kredyty
 • rozliczenia finansowe

pokój nr 11 - dział Techniczny, dział Inwestycji
tel. 24 364-88-22 , 364-88-31

 • nowe lokale - projekty
 • rozbudowa

Administracja Podolszyce Południe i Północ (dla budynków Batalionu Parasol, Czwartaków, Drętkiewicza, Jana Pawła II, Nowickiego, Pniewskiego, św.Wojciecha)

ul. Jana Pawła II-go 88A (w piwnicy)
tel./fax 24 366-71-41
gzmpoludnie@poczta.onet.pl

 • obsługa techniczna
 • administracja

Administracja Spółdzielni czynna :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00 - 11:00 oraz 13.00 - 15.00
środa 9:00 - 11.00 oraz 15.00 - 17:00

Adresy e-mail :

Sekretariat : poczta@mlodziezowa.plock.adm.pl

Administracja Miasto : gzmmiasto@poczta.onet.pl

Administracja Podolszyce : gzmpoludnie@poczta.onet.pl

Inspektor ochrony danych osobowych : inspektorodo.msm@onet.pl

Dział informatyczny: informatyka@mlodziezowa.plock.adm.pl

 

W sprawie wszelkich awarii na budynku prosimy o kontakt z Pogotowiem Awaryjnym Spółdzielni czynne poza godzinami pracy Spółdzielni i w dni wolne. tel. 736 380 990

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej