Usługi

Aby wypełniać swe obowiązki Spółdzielnia świadczy usługi :

Opieka, kontrola i zarządzanie aktualnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi Realizujemy projekty mieszkań i lokali w dowolnej konfiguracji wg życzeń klienta. Nasz wykwalifikowany personel służy pomocą lokatorom we wszelkich problemach natury technicznej, finansowej oraz prawnej.

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej