Regulacje prawne

1. Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - nieobowiązuje (zawiera się w Statucie)

3. Regulamin Porządkowy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

4. Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Plocku - załącznik PDF*

   4.1. Wniosek o udostępnienie dokumentów - załącznik PDF*

5. Regulamin rozliczeń ciepła w budynkach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

6. Regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadz. ścieków z lokali mieszk. i lokali o innym przeznacz. w MSM w Płocku - załącznik PDF*

7. Regulamin tworzenia i korzystania z funduszu remontowego zasobów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - załącznik PDF*

8. Regulamin korzystania z garaży - Młodzieżowa SM Płock - załącznik PDF*

9. Regulamin korzystania z parkingów niewydzielonych szlabanami- Młodzieżowa SM Płock - załącznik PDF*

10. Regulamin korzystania z parkingów wydzielonych szlabanami- Młodzieżowa SM Płock - załącznik PDF*

11. Regulamin korzystania z miejsc postojowych w parkingu wielostanowiskowym- Młodzieżowa SM Płock - załącznik PDF*

 


*Do prawidłowego wyświetlenia plików potrzebny jest program Adobe Reader.
Aktualną wersję tego programu można pobrać tutaj >>

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej