Aktualności

środa 29-maj-24 08:00:21

Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - 2024r


Kategoria: General
Napisał: admin

Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - 2024r

 

Treść zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 2024 r. - załącznik PDF

 

Oświadczenie dla Kandydata na Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy - załącznik PDF

 

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Członka na Walne Zgromadzenie - załącznik PDF

 

Uzupełniony porządek obrad każdej części WZ 2024 - załącznik PDF

 

 

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej