Aktualność

poniedziałek 10-gru-18 14:04:45

KONTO opłat w BGŻ BNP PARIBAS - informacja o zamknięciu


Kategoria: General
Napisał: MSM

U W A G A  !!!

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od stycznia 2019r

konto w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. będzie ZAMKNIĘTE .

 

Prosimy o dokonywanie opłat na rachunek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku w banku PKO BP S.A.

o numerze 13 1020 3974 0000 5202 0002 1600

 

Książeczki opłat za lokale z kontem w PKO BP S.A. można odbierać w dziale Czynszy Spółdzielni pok. 4

przy ul. Mickiewicza 12A w Płocku (w godzinach pracy biura Spółdzielni).

 

 

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej