Dyżury Członków RN

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

informuje, że w każdą pierwszą środę miesiąca (przypadającą

w dzień roboczy)  w godz. 15.00 - 17.00  członkowie Rady Nadzorczej

w składzie dwuosobowym pełnią dyżury w biurze spółdzielni

przy ul. Mickiewicza 12 A  w Płocku.

 

                                                                              Zarząd

                                                                                        Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                              w Płocku

 

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej