Logowanie dla mieszkańców

W nawiązaniu do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych nie ma możliwości otrzymania informacji o stanie rozliczeń, wysokości opłat itp. dotyczących konkretnego lokalu w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku drogą telefoniczną.

Właściciele lokali mogą uzyskać takie informacje tylko osobiście w dziale Czynszy (biuro Sp-ni pok. nr 4) za okazaniem dokumentu tożsamości.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania dostępu internetowego do konta lokalowego, który umożliwia podgląd aktualnego salda na kartotece, wymiarów opłat za konkretny miesiąc.

Aby taki dostęp uzyskać należy w dziale Czynszy odebrać osobiście dane wymagane do zalogowania się na stronie https://msm.e-kartalokalu.pl/login .

 

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej