Dla lokatorów

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku prosi mieszkańców o niedokarmianie gołębi.

1. Terminy najbliższych odczytów :
   - Podzielniki/ciepłomierze - Styczeń 2025r
     - urządzenia odczytywane są drogą radiową (poza indywidualnymi przypadkami) nie jest wymagana obecność w lokal

   - Wodomierze - Lipiec 2024r
     - urządzenia odczytywane są drogą radiową (poza indywidualnymi przypadkami) nie jest wymagana obecność w lokal

 

2. Informacja dot. opłaty za wywóz nieczystości.
Od miesiąca Lipca 2015 wszystkie lokale z zasobów Spółdzielni opłat za wywóz nieczystości dokonują wraz z opłatami eksploatacyjnymi do Spółdzielni - wg złożonych deklaracji.

Deklaracja dotyczące ilości osób  -  MIESZKANIA - załącznik w PDF

 

 

3. Aktualna cena m3 zimnej wody (od 12-01-2024r)

     - 17,07 zł / m3 wody (wraz ze ściekami)

 

4. Aktualny koszt podgrzania wody (od 01-03-2024r) 

      - 19,43 zł / m3 wody     

     ( dla nieruchomości A.Drętkiewicza 37 i 39 - 18,00 zł / m3 wody)

 

      - opłata stała - 0,16 zł / m2 pow. użytkowej lokalu miesięcznie

     ( dla nieruchomości A.Drętkiewicza 37 i 39 - 0,15 zł / m2 pow.uż. lokalu miesięcznie) 

 

Biura Spółdzielni czynne :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 9:00 - 17:00

W sprawie wszelkich awarii na budynku prosimy o kontakt z Pogotowiem Awaryjnym Spółdzielni czynne poza godzinami pracy Spółdzielni i w dni wolne pod numer telefonu   736 380 990

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej