Aktualności

Dyżury członków RN w Spółdzielni

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

informuje, że w każdą pierwszą środę miesiąca (przypadającą

w dzień roboczy)  w godz. 15.00 - 17.00  członkowie Rady Nadzorczej

w składzie dwuosobowym pełnią dyżury w biurze spółdzielni

przy ul. Mickiewicza 12 A  w Płocku.

 

                                                                              Zarząd

                                                                                        Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                              w Płocku

 

Nowy termin płatności opłat eksploatacyjnych

UWAGA

 

Zawiadamiamy,

że zgodnie z nowym Statutem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

zmienił się termin płatności opłat eksploatacyjnych

na 25 każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni

 

28 Sierpień 2023

Nowy Statut MSM w Płocku

UWAGA

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

zawiadamia, że w dziale Członkowskim i na stronie internetowej w zakładce Regulacje Prawne

dostępny jest aktualny obowiązujący Statut Spółdzielni.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni

Informacja o podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i wyborów do Rady Nadzorczej w 2023r

 

Drodzy Członkowie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

 

Poniżej zamieszczamy informacje z Walnego Zgromadzenia z 26,27,28 czerwca 2023r

 

Informacja o podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - załącznik PDF

 

Informacja o uchwale o wyborach do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie 2023 - załącznik PDF

 

Zarząd

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

 

Zmiana rachunków bankowych dla części mieszkańców

UWAGA !

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku informuje, że dla części naszych mieszkańców osiedla Miasto zmieniły się rachunki bankowe do wpłat za lokale.

 

Osoby które płaciły opłaty do Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie winny teraz regulować należności do Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

Informacje o nowym rachunku zostały przekazane wraz z aktualnymi naliczeniami za lokale w miesiącu lutym 2023r.

W sprawie wydruku nowych książeczek opłat prosimy o kontakt ze Spółdzielnią - dział Czynszy pokój 4.

 

 

Z poważaniem

Zarząd

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

Informacja o podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzonego w dniu 11.05.2022r

 

Drodzy Członkowie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

 

Poniżej zamieszczamy informacje z Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2022r

 

 Informacja o podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzonego w dniu 11.05.2022r - załącznik PDF

 

Zarząd

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

 

Projekty uchwał - Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - 2022r

 

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku - 2022r - załącznik PDF

 

Projekty uchwał wraz z załącznikami dostępne są do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 2) w godzinach pracy (pn, wt, czw, pt 7.00-15.00, śr. 9.00-17.00).

 

 

Zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat od 01.01.2021r

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku zawiadamia, że od dnia 01 stycznia 2021r uruchamiamy rachunki wirtualne do wpłat opłat eksploatacyjnych za lokale w zasobach Spółdzielni.

Rachunki te są w bankach PKO BP SA i PBS SA :

 - dla rachunków w banku PKO BP SA rachunek wygląda tak          xx 1020 3974 2298 xxxx xxxx xxxx

 - dla rachunków w banku PBS SA rachunek wygląda tak               xx 8213 0008 8119 xxxx xxxx xxxx

 

Od dnia 01 stycznia 2021r prosimy dokonywać opłat za lokale (na odrębne konta za mieszkanie, garaż lub miejsce postojowe)

 

Zarząd

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

 

Informacja o opłatach od wpłat w banku PKO BP S.A.

UWAGA !

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku informuje, że wpłaty w banku PKO BP S.A. będą bezpłatnie przyjmowane w tym banku do dnia 31.07.2020r.

Od 01.08.2020r bank będzie pobierał opłatę od osoby wpłacającej według aktualnie obowiązującej stawki. Powyższa zmiana spowodowana jest wypowiedzeniem przez bank PKO BP S.A. warunków umowy ze Spółdzielnią.

Zarząd

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

Od 01.05.2020r KASA została zlikwidowana

UWAGA !!!

Z dniem  01 maja 2020r w budynku Spółdzielni nie ma możliwości wpłat gotówkowych - KASA została zlikwidowana.

Wszelkie płatności prosimy dokonywać wyłącznie na konta bankowe.

 

Zarząd

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

Zmiana opłat za wywóz nieczystości

OGŁOSZENIE Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku informuje, iż w wyniku nie obowiązywania Uchwały Rady Miasta nr 260/XIV/2019 z dnia 28.11.2019r i ogłoszeniem jako obowiązującą Uchwałę Rady Miasta nr 289/XV/2019r z dnia 30.

Zadbaj o swoje auto i kup miejsce postojowe lub garaż

Zadbaj o swoje auto i kup miejsce postojowe lub garaż na ulicy Drętkiewicza 37 i 39, Jachowicza 16, 11 Listopada 1, Pniewskiego 17, Św. Wojciecha 1.

Ochrona danych osobowych

W nawiązaniu do ustawy o ochronie danych osobowych pracownicy Spóldzielni mogą udzielać informacji telefonicznej tylko w podstawowym zakresie - nie dotyczącym konkretnej osoby. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje należy udać&

Pętla autobusowa Jana Pawła II - informacje

Zarzad i Rada Nadzorcza uprzejmie informują, że zgodnie z wolą grupy mieszkańców pismem z dnia 31 sierpnia 2016 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Pana Prezydenta Miasta Płocka o ponowne rozważenie sprawy likwidacji tymczasowej petli autobuso

Telewiza cyfrowa naziemna

Informujemy, iż Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku ma umowę z firmą Multimedia Polska o dostarczanie sygnału telewizji cyfrowej naziemnej. Lokator, który chce korzystać z tej usługi, po złożeniu takiej chęci w biurze Sp&a

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej