Aktualność

KONTO opłat w BGŻ BNP PARIBAS - informacja o zamknięciu

U W A G A  !!!

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od stycznia 2019r

konto w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. będzie ZAMKNIĘTE .

 

Prosimy o dokonywanie opłat na rachunek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku w banku PKO BP S.A.

o numerze 13 1020 3974 0000 5202 0002 1600

 

Książeczki opłat za lokale z kontem w PKO BP S.A. można odbierać w dziale Czynszy Spółdzielni pok. 4

przy ul. Mickiewicza 12A w Płocku (w godzinach pracy biura Spółdzielni).

 

 

Zadbaj o swoje auto i kup miejsce postojowe lub garaż

Zadbaj o swoje auto i kup miejsce postojowe lub garaż na ulicy Drętkiewicza 37 i 39, Jachowicza 16, 11 Listopada 1, Pniewskiego 17, Św. Wojciecha 1.

Ochrona danych osobowych

W nawiązaniu do ustawy o ochronie danych osobowych pracownicy Spóldzielni mogą udzielać informacji telefonicznej tylko w podstawowym zakresie - nie dotyczącym konkretnej osoby. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje należy udać&

Pętla autobusowa Jana Pawła II - informacje

Zarzad i Rada Nadzorcza uprzejmie informują, że zgodnie z wolą grupy mieszkańców pismem z dnia 31 sierpnia 2016 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Pana Prezydenta Miasta Płocka o ponowne rozważenie sprawy likwidacji tymczasowej petli autobuso

Telewiza cyfrowa naziemna

Informujemy, iż Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku ma umowę z firmą Multimedia Polska o dostarczanie sygnału telewizji cyfrowej naziemnej. Lokator, który chce korzystać z tej usługi, po złożeniu takiej chęci w biurze Sp&a

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej