Dla lokatorów

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku prosi mieszkańców o niedokarmianie gołębi.

Terminy najbliższych odczytów :
1. Podzielniki/ciepłomierze - Styczeń 2020r
- urządzenia odczytywane są drogą radiową (poza indywidualnymi przypadkami) nie jest wymagana obecność w lokal

2. Wodomierze - Lipiec 2019r
- urządzenia odczytywane są drogą radiową (poza indywidualnymi przypadkami) nie jest wymagana obecność w lokal

3. Informacja dot. opłaty za wywóz nieczystości.
Od miesiąca Lipca 2015 wszystkie lokale z zasobów Spółdzielni opłat za wywóz nieczystości dokonują wraz z opłatami eksploatacyjnymi do Spółdzielni - wg złożonych deklaracji.

Deklaracje dotyczące ilości osób i sposobu segregacji nieczystości :
- dla zasobów w GZM Miasto - załącznik w PDF
- dla zasobów w GZM Podolszyce - załącznik w PDF

Biura Spółdzielni czynne :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
środa 9:00 - 17:00

W sprawie wszelkich awarii na budynku prosimy o kontakt z Pogotowiem Awaryjnym Spółdzielni czynne poza godzinami pracy Spółdzielni i w dni wolne pod numer telefonu   694 963 940

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej