Garaże i miejsca postojowe

W swoim zarządzie posiadamy kompleksy garaży i miejsc postojowych zlokalizowane przy ulicach :

 • Drętkiewicza
 • Jachowicza
 • Jana Pawła II-go
 • Piękna
 • Pniewskiego
 • Św. Wojciecha

Garaże są :

 • murowane
 • oddzielone
 • z zainstalowaną siecią elektryczną
 • z wjazdem do kompleksu przez bramę sterowaną pilotem.

Miejsca postojowe są :

 • zadaszone
 • z wjazdem przez bramę sterowaną pilotem.

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej